Blog Image

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Cirkusartisterna

Annat Posted on 07 Aug, 2015 19:36:40

Min GP-krönika ”Stormakt byggd på självhat” har fått Expressens ledarsida att anklaga mig för att bygga halmgubbar. Fyra påståenden i min GP-text beskrivs som ”absurda påbud” som jag försöker framställa som ”representativa för Sverige i allmänhet och vänstern i synnerhet”, när de egentligen ”på sin höjd är företrädda på samhällsdebattens cirkusavdelning” och av ”ytterkantspersoner”, som ”för tankarna till en ung doktorand i queermarxistiska och postkoloniala studier med intersektionell inriktning vid Södertörns högskola”.

Det stämmer att jag är sparsam med exempel i texten. Det beror dock inte på att sådana saknas, utan på att när man har 4000 tecken till sitt förfogande får man inte plats med mycket till resonemang om varje påstående ska beläggas med flera exempel. Jag valde dock att ta med ett exempel, förre statsministern Fredrik Reinfeldts uttalande om att Sverige ägs av dem som kommer hit mitt i livet. Om detta uppstod en twitterdiskussion som är belysande:

Skärmdumpen ovan visar alltså hur Markus Uvell tar tillbaka ett tidigare påstående om att jag har felciterat Reinfeldt i GP-krönikan. Uvell var fram till hösten 2014 chef för Timbro, och är numera Sverigechef för pr-byrån Kreab. Man kunde tro att han skulle ha koll på kontroversiella uttalanden från vår förre statsminister. Att Uvell inte hade det, och att Expressens liberala ledarsida utgår ifrån att jag bygger min text på uttalanden från obskyra doktorander från Södertörns högskola, visar hur lätt det är att drabbas av selektiv varseblivning när man själv sitter i den varma bubblan. (En elakare tolkning är att Uvell, Expressens ledarredaktion och andra är väl medvetna om alla exempel jag strax ska lista, men förnekar deras existens eftersom man är eller har varit en del i samhällselitens uppfostran av folket).

Så här är listan på artisterna som jobbar på ”samhällsdebattens cirkusavdelning”. För var och en av de fyra idéer som enligt Expressen bara företräds av ytterkantspersoner ger jag exempel på högt uppsatta politiker och/eller riksmedier som företräder idén. Avgör själv om det handlar om ”samhällsdebattens cirkusavdelning”, ”ytterkantspersoner”, ”vänstern” eller ”doktorander i queermarxistiska och postkoloniala studier”.

******

Idé 1: Spädbarnets anknytning till föräldrarna bryts i jämställdhetens och institutionsfostrans namn

Cirkusartisten Expressens ledarsida:
Expressens ledarredaktion är sannolikt den flitigaste i Sverige när det gäller att predika förskolans frälsning och att fördöma politiska modeller som ger familjer möjlighet att skjuta upp eller välja bort förskolan. Under alliansregeringen tog det sig främst uttryck i ledare mot vårdnadsbidraget.
Under rubriken ”Vårdnadsbidraget är en skamfläck” varnade Expressen för att vårdnadsbidraget förstör Sveriges status som ”Föregångslandet”, raljerade om ”hemmafrureform” och slog fast att ”Vårdnadsbidraget motverkar allt som partierna i den breda mittfåran vill främja”.
Vårdnadsbidraget stjäl barns framtid” var rubriken när Expressen kallade KD ”ett ytterlighetsparti”. Denna ledare framförde lögnen att ”ingenting hindrar en familj från att dra ner på standarden och leva på en inkomst under barnens uppväxt. Den valfriheten är total”. Lögn, eftersom poängen med vårdnadsbidrag inte är de 3000 kronorna i månaden så mycket som att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddas. Många familjer skulle kunna leva på en inkomst under småbarnsåren, men bara mycket förmögna familjer kan ta risken att SGI:n är nollad vid cancer eller liknande.
Kvotera föräldraförsäkringen och slopa vårdnadsbidraget!” var Expressens prioriterade jämställdhetsfrågor inför valet 2010.
Under rubriken ”Förskola till alla” berömde Expressen Folkpartiets förslag att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få vara på förskolan 30 timmar i veckan, i stället för dagens 15 timmar. ”Vi behöver mer och bättre förskola till fler barn. Allt annat är att skjuta framtiden i foten”, skrev tidningen i vad som är svårt att beskriva som något annat än en hyllning till institutionsfostran.
Med tanke på hur Expressen avskyr vårdnadsbidraget kunde man tro att tidningen skulle uppskatta idéer om andra sätt att öka familjernas valfrihet. Men när ett sådant förslag presenterades på SvD:s debattsida skrev Expressen, under rubriken ”Förskolan är inte djävulen”, om ”det fanatiska förskolemotståndet”. Ironiskt, eftersom Expressens samlade texter på området kan sammanfattas med ”det fanatiska familjemotståndet”.

Cirkusartisterna Maria Arnholm och Erik Ullenhag (FP):
I en debattartikel i SvD skrev Arnholm och Ullenhag, som vid publiceringstillfället båda var ministrar i alliansregeringen, att ”nästan alla barn mellan ett och fem år” går i förskolan. Men eftersom inte ALLA barn går i förskolan har regeringen låtit ett konsultföretag utreda varför, och hur det kan åtgärdas, förklarar ministrarna, och skriver vidare:
”Ramböll har tittat på vad som hindrar föräldrar från att låta sina barn gå i förskola. De har hittat tre olika faktorer:
• Föräldrarna anser att barnet kan få en likvärdig eller bättre omsorg i hemmet
(…)
För att förskolan ska kunna gynna fler är det dessa tre hinder som vi behöver angripa.
Det första hindret vill vi angripa genom att förbättra informationen om förskolan.”
Föräldrar som tror sig kunna ge likvärdig eller bättre omsorg än förskolan ska alltså ”informeras” ur denna villfarelse, enligt Arnholm och Ullenhag. Men det är bara ytterkantspersoner som propagerar för institutionsfostran.

Cirkusartisten Maria Arnholm:
I en intervju med Lärarnas Nyheter säger Maria Arnholm, vid publiceringstillfället minister med bland annat portföljerna förskola och jämställdhet:
”När jag pratar jämställdhet lyfter jag alltid förskolan. I jämställdhetsarbetet finns en långsiktig strategi för att alla ska få bättre hjälp från när vi är små att kliva ur den fjättrande delen könsrollerna. Och i det har ju förskolan en avgörande roll.”
Men att samhällseliten vill fostra folket till rätt värderingar genom bland annat genuspedagogik och institutionsfostran, det var bara en halmgubbe byggd på queerteoretiker från Södertörn.

Idé 2: Svenskar ska inte se invandrare som jämlikar – svenskar ska se invandrare som spännande, berikande och förtryckta och sig själva som otillräckliga och rasistiska

Cirkusartisten Åsa Romson:
Åsa Romson i sitt Almedalstal 2014 (cirka 2.17 in i klippet): ”De allra flesta av oss är inte vita heterosexuella medelålders män – vi är människor!”. Kommentarer överflödiga, bortsett från att hon vid tillfället var språkrör för MP och att hon nu dessutom är miljöminister och vice statsminister.

Cirkusartisten Maud Olofsson:
I en Expressenintervju sade Maud Olofsson, vid publiceringstillfället partiledare för Centerpartiet och näringsminister:
”Man beskriver ofta invandringen som kostsam, att de inte jobbar. Jag vill istället beskriva en annan faktabas, nämligen att de bär upp välfärdens kärna runtom i landet. Invandrarna är mer företagsamma än vi svenskar, de är mer högutbildade, de har en lägre ålder som vi behöver för vår demografis skull och åtta av tio kommuner skulle minska sin befolkning om inte vi hade invandringen.”

Cirkusartisten Fredrik Reinfeldt:
Förre statsministern talade ofta och gärna om att Sverige skulle vara ett mycket sämre land utan invandring och att av allt värde har kommit utifrån. ”Ursvenskt är bara barbariet” är ett exempel, ”invandring berikar Sverige” är ett annat. Svenskarnas rasism i form av ”minskad tolerans” bekymrade Reinfeldt, som själv var övertygad om att en ”smältdegel” och ”ett samhälle byggt på mångfald är det bästa samhälle man kan skapa”. Här ett typiskt citat från ytterkantspersonen och cirkusartisten Reinfeldt: ”Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle. ”

Cirkusartisten Erik Ullenhag:
I en debattartikel (cachad länk) om nystartszoner skrev Ullenhag, vid publiceringstillfället integrationsminister, bland annat:
”Människor som flyttar till ett annat land (…) är ofta mer initiativrika och riskbenägna än de som hela livet stannar kvar på den plats där de föddes. Som historien visat har många av de som invandrat till Sverige fört med sig innovationer, startat och drivit företag som än idag är av stor betydelse för vår ekonomi. (…) Kort sagt, svenskt näringsliv behöver fler invandrare.”
Ullenhag låg också bakom regeringens ”toleranssajt”, som han själv presenterade så här på DN Debatt: ”På hemsidan på regeringen.se/tolerans har ett antal av de vanligaste myterna som sprids på nätet om invandrare och minoriteter samlats. Fördomarna bemöts med de fakta som finns.” (När några av de ”rasistiska myterna” nu har visat sig stämma påstår Ullenhag att toleranssajten inte alls skulle bemöta myter, utan påståenden, om invandring. Läs gärna Paulina Neudings två blogginlägg om detta.) Men att samhällseliten försöker fostra folket till rätt värdegrund är en halmgubbe.

Cirkusartisten Anders Borg:
Tidigare finansminister Anders Borg gjorde som Fredrik Reinfeldt, och lämnade politiken omgående efter valförlusten 2014. När Göran Hägglund, som satt kvar som partiledare för KD, gjorde ett utspel om att förändra invandringspolitiken genom bland annat temporära uppehållstillstånd i stället för permanenta, fick han kritik från Borg:
”– Alla riktigt väl fungerande delar av den globala ekonomin präglas av mångfald och mångkulturalism, säger han i “Ekots lördagsintervju” och fortsätter:
– Ett mångkulturellt samhälle är ett effektivt och starkt samhälle. Det förs nu en jättekonstig debatt i Sverige som om det är ett problem om människor invandrar hit. Jag delar inte den synen. Jag tycker det är en stor fördel att det har kommit tiotusentals människor från Syrien, Irak, Iran och Somalia. De bidrar till att göra Sverige bättre och till ett mer dynamiskt och spännande samhälle. Alla riktigt spännande samhällen vi ser, där man har hög grad av innovation och en hög grad av förändringskraft, de präglas av det.”

Cirkusartisterna Dagens Nyheter och Jonas Hassen Khemiri:
I mars 2013 publicerade DN Hassen Khemiris text ”Bästa Beatrice Ask”. Det är än i dag DN:s mest delade text någonsin. I texten låter den hyllade författaren Hassen Khemiri dåvarande justitieminister Beatrice Ask byta kropp med honom, för att visa hur Sverige genomsyras av rasism och att alla svenskar är rasister.

Cirkusartisterna Expressen och Frida Boisen:
Sverige är ett rasistiskt land” var rubriken på en Expressenkrönika av Frida Boisen, vid publiceringstillfället chefredaktör för GT, Expressens västsvenska edition:
”Nu har vi det svart på vitt. Sverige är ett rasistiskt land. Det är svårt att tolka siffrorna på annat sätt.
Av 34 OECD-länder i världen är vi sämst på att ge invandrade medborgare ett jobb. Sämst. Av alla. USA, Tyskland, Holland, Australien.
Alla andra är bättre.
Vi svenskar envisas med att anställa människor efter färg. Det håller inte. Det är dags att vi blir ett färgblint land.”

Kommentar: Man kan naturligtvis invända att av allianspolitikerna ovan är det bara de mindre begåvade Maud Olofsson och Erik Ullenhag som säger rakt ut att invandrare är bättre än svenskar. De mer slipade politikerna Reinfeldt och Borg talar i stället om hur invandringen berikar, hur det mångkulturella samhället är mer spännande, att Sverige (inte svenskarna) inte skulle klara sig utan invandringen (inte invandrarna). SD-politiker som säger sig kritisera invandringen, inte invandrarna, brukar bli ifrågasatta och misstänkliggjorda. Jag gör här motsvarande kritiska tolkning av Reinfeldts och Borgs uttalanden.

Idé 3: Heterosexuella ska inte se en spegelbild i homosexuella och tänka att kärlek är kärlek – heterosexuella ska se sin egen kärlek som en reproduktion av förtryckande normer och homosexuell kärlek som äkta och frigörande

Cirkusartisten Sveriges Radio P1:
”Heliga familjen” hette radioserien som Sveriges Radio ansåg så angelägen att den fick två säsonger, det vill säga 16 heltimmesavsnitt, i kanalen P1. Producenter/programledare var Johanna Langhorst och Maria Sveland, den senare känd för sin skoningslösa kritik av heterosexuell familjebildning i romanen ”Bitterfittan” och antologin ”Happy happy – en bok om skilsmässa”.
Programförklaringarna från de båda säsongerna av ”Heliga familjen” säger det mesta: ”En programserie om familjebegreppets lyckohyckel och nattsvarta historia”, respektive ”Heliga Familjen kommer att fortsätta granska familjelivet i sömmarna och utmana påståendet att den lilla trånga kärnfamiljen, med sina begränsande könsroller, skulle vara något naturgivet och oföränderligt”. Men att en samhällselit framställer heterosexuell kärlek som en reproduktion av förtryckande normer är bara en halmgubbe.

Cirkusartisten Dagens Nyheter:
”Liten handbok i konsten att bli lesbisk” heter en bok från 2014 av Mian Lodalen och Matilda Tudor. Det intressanta här är att jämföra den största morgontidningens recension av boken med SR:s programserie ”Heliga familjen” som nämndes ovan.
I DN återger recensenten hur författarna argumenterar för att heterosexuella kvinnor utan svårigheter kan (och borde) konvertera till homosexualitet:
”Mian Lodalen och Matilda Tudor försäkrar att vi arma heteros slipper elchocker och förbön. De är inte svarslösa inför invändningarna, författarna kan sin queerteori och sexualhistoria och hänvisar bland annat till de banbrytande Kinsey-rapporterna som redan på 1950-talet visar att ytterst få människor är uteslutande hetero- eller homosexuella. Alltså finns i de flesta kvinnor, någonstans i den tjocka gröten av internaliserad heteroprägling, en liten mandel av lesbiskt begär.
Att fler borde söka efter den mandeln argumenterar författarna för med feministiska argument. ”Heterosexualitet är livsfarligt” som de provokativt, men inte helt åt fanders, skriver: Sedan gammalt vet vi att den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem. Vi vet också att kvinnor förlorar ekonomiskt på äktenskapet och utöver yrkesarbetet har huvudansvaret för hem och hushåll. Lägg till de uteblivna orgasmerna och det är inte konstigt att vi utmattade sluddrar ”jag önskar jag vore lesbisk” efter några glas tröstvin.”
Att man skulle kunna välja sin sexualitet (en föreställning hbt-rörelsen historiskt har bekämpat eftersom den legat till grund för diskriminering) viftas alltså bort, och i stället kommer den vanliga bashingen av heterosexuella förhållanden: farligt, fattigt, ojämställt och dessutom dåligt sex.

Cirkusartisten Göteborgs universitet:
Heterohatets dag, instiftad av Göteborgs Queerinstitut, är just en sådan randföreteelse med ytterkantspersoner som Expressen menar att jag bygger min GP-krönika på. Göteborgs universitet är däremot en del av samhällseliten. 2011 rapporterade både Pelle Billing och SVT om att Göteborgs universitet samarbetade med heterohatarna i Göteborgs Queerinstitut.

Idé 4: Svenskar ska inte erkänna kurders, palestiniers, judars och andras rätt till språk, kultur och land för att det är alla folks rätt – svenskar ska ömma för andra men förneka att vi själva finns och har rättigheter

Cirkusartisten Fredrik Reinfeldt:
På julafton 2014 var den före detta statsministern Reinfeldt gäst i TV4:s morgonsoffa. När samtalet gled in på hans ”öppna era hjärtan”-tal förklarade Reinfeldt att enligt honom ägs inte Sverige av de människor som har bott här i tre-fyra generationer bakåt, och som har påhittade idéer om gränser och äganderätt, utan Sverige ägs av dem som kommit hit mitt i livet, kanske födda i ett annat land, för det är vad de gör av Sverige som är Sverige. TV4 uppfattade nog uttalandet som kontroversiellt, för man lät Reinfeldt säga ungefär samma sak till en reporter som gjorde ett nyhetsinslag. Det finns alltså två olika klipp med detta uttalande, ett kort nyhetsklipp och den längre soffintervjun (där frågan om vilka som äger Sverige kommer upp cirka 14.20).

Cirkusartisterna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet:
I maj 2012 bemötte dåvarande statsminister Reinfeldt kritiken om massarbetslöshet med uttalandet ”om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet”. Kritiken mot hans ordval blev mycket hård.
I Dagens Nyheter skrev Mats J Larsson: ”Etnicitet är ett begrepp som ofta används av extremhögerpartier som Nationaldemokraterna och det nazistiska Svenskarnas parti. Begreppet definieras av Nationalencyklopedin som “namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung”.”
En pikant detalj är att Larsson i artikeln återger hur Reinfeldt själv kritiserat Jimmie Åkesson när denne använt uttrycket ”etniska svenskar”:
”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, och jag förstår att det är ett stort intresse för Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att definiera. Det blir så väldigt många som känner sig svenska som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det, sade statsministern då.”
Svenska Dagbladet lät sin ”Faktakollen” granska statsministerns ordval. Resultatet blev rött ljus för Reinfeldt, med följande motivering:
”Begreppet ”etniska svenskar” är inte något som används i statistik eller officiella sammanhang. Tvärtom är det ett osäkert begrepp att använda, enligt experter SvD talat med.
Den arbetslöshet som statsministern talade om finns det ingen statistik över – helt enkelt för att gruppen ”etniska svenskar” inte existerar i formell mening. Ändå uttalade sig Reinfeldt om just detta.”
I sammanhanget vill jag rekommendera läsning av texten ”Det räcker nu!” som jag skrev på Correns ledarblogg med anledning av debatten efter att Reinfeldt sagt ”etniska svenskar”. Texten plockades bort av dåvarande chefredaktör Charlotta Friborg, med motiveringen att den kunde tolkas som ”brun” (det vill säga nazianstruken) eftersom en ”brun” person hade länkat till inlägget. Jag har senare återgett den på min egen blogg, och läsaren får själv avgöra om den är ”brun” eller om den togs bort för att jag skrev om svenskar som ett folk.

Cirkusartisten Åsa Romson:
På temat att ”alla är svenskar”, och att svenskar är den enda nationsbefolkning som inte själva äger rätten att välja vilka potentiella nya medlemmar man vill inkludera respektive exkludera, är Åsa Romsons uttalande i debatt med Jimmie Åkesson en klassiker: ”När jag går omkring i Stockholm till vardags och möter de invånare som bor och lever här tycker jag nämligen att alla som åker på tunnelbanan är svenskar.” (länken går till ett långt riksdagsprotokoll, Romsons tunnelbaneuttalande finns under anförande 62).

Cirkusartisten Annie Lööf:
SVT:s Anna Hedenmo intervjuade Lööf och ställde frågor om C:s vision om ”nybyggarland”, fri invandring och 40 miljoner invånare i Sverige. Lööf säger att det är inget orealistiskt med 40 miljoner invånare i Sverige om man ser långsiktigt på saken, men så undrar Hedenmo om ”det svenska” – språket och kulturen – inte hotas och ställer slutligen en fråga som får Lööf att lacka ur:
”Men om den svenska urbefolkningen, så att säga, bara är nio miljoner?
Här reagerar Lööf på SVT-journalistens fråga.
– Jag vänder mig väldigt, väldigt skarpt mot den beskrivningen. De nio miljonerna som är här är både vi som är infödda svenskar, det är min mormor som är född i Kanada, det är mina klasskompisar som är uppvuxna i Bosnien, Tyskland, Kina och i Afrika. Det är väldigt många människor som är svenska medborgare och som bor här och som jag är väldigt stolt över att få kalla svenskar.”
Lööf vill alltså tabubelägga alla antydningar om att det finns ett svenskt folk vars existens skulle kunna hotas av en invandring på 30 miljoner människor.

Cirkusartisten Birgitta Ohlsson:
Före detta EU-minister Birgitta Ohlsson spås att bli Folkpartiets nästa partiledare. På nationaldagen 2001 skrev hon en debattartikel i Expressen vars rubrik säger det mesta: ”Avskaffa Sverige” (cachad länk).

Cirkusartisten DN:s ledarsida:
I svallvågorna efter tidigare nämnda ”Bästa Beatrice Ask” publicerade DN:s ledarredaktion den osignerade huvudledaren ”Vem får rösta i skuggsamhället?”. På annan plats i tidningen hade förhoppningen uttryckts att den överväldigande reaktionen i sociala medier på Hassen Khemiris text skulle innebära en nystart för antirasismen. ”Vem får rösta i skuggsamhället?” föddes sannolikt ur denna förhoppning. Här framförs nämligen den extremt radikala idén att ”papperslösa invandrare” (det vill säga människor som illegalt uppehåller sig i Sverige) ska få rösträtt i våra allmänna val:
”Det kanske inte är medborgarskapet – vilket bortskänkes som en gåva av nationen – som ger rätten till demokratiskt deltagande. Kanske är det i stället den legala relation som ofrånkomligen upprättas mellan en människa och det politiska system som hon för närvarande är underställd.”

Cirkusartisterna Lena Andersson och DN:s ledarsida:
Apropå DN:s ledarsida måste också texten ”Den globala staden” av återkommande kolumnisten Lena Andersson nämnas. Andersson argumenterar här för fri invandring genom att jämföra med ”invandring från livmodern”:
”Riksdagen lägger sig inte i migration från livmodern trots att barn kostar, särskilt när de just anlänt och innan de socialiserats, trots att vissa kommer att ha anpassningssvårigheter och den obevekliga normalfördelningskurvan berättar att en viss procentsats kommer att bli teoretiskt lågpresterande och inte klara arbetslivet i ett högteknologiskt samhälle. Detta vet vi. Ändå har vi inte demokratiskt beslutat om ”en generös gräns”.”
Vidare menar Andersson att det är idén om äganderätt (som hon annars i liberal tradition brukar försvara) som förhindrar fri invandring till Sverige:
”Begreppet ”generös invandringspolitik” vilar på föreställningen att ett land är ett hem. Ett hem som invånarna äger gemensamt och därför bestämmer över på samma sätt som en individ bestämmer vem som får och inte får komma in i den egna bostaden. Betraktar man Sverige som ett hem och svenskarna som en storfamilj är det följdriktigt att vi röstar om, och diskuterar i tv, hur många och vilken sort vi tar in i våra rum.
När familjer efter överläggningar släppt in främlingar i sitt hem blir de i samma stund personer man behöver ta hand om. I det goda hemmet tar man hand om sina gäster, dukar fram frukost och middag under stigande irritation. Det är tänkbart att denna inställning, ofrånkomligen ojämlik, avtar om man slutar se landet som sina ägor dit man släpper in folk efter att ha hållit familjeråd.”

Kommentar: Till exemplen ovan vill jag också foga en motröst, som visar just hur samhällseliten i sin strävan att utropa att ”alla är svenskar” till och med kränker minoriteters rätt till erkännande. Efter att SD:s Björn Söder i en intervju resonerat om skillnaden mellan medborgarskap och nationstillhörighet och i sammanhanget nämnt judar och samer var samhällseliten i upplösningstillstånd: Björn Söder var nazist, och alla är svenskar! Då intervjuade SR:s samiska redaktion den samiska folkrättsjuristen Mattias Åhrén, och han gav Söder rätt:
”Jag blir personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser, säger Mattias Åhrén.”

******

Denna lista över cirkusartister är bara ett begränsat urval, listan skulle kunna göras mycket, mycket längre. Jag anser dock att den räcker för att visa att de idéer som enligt mig präglar samhällselitens folkfostran inte är halmgubbar byggda på en ”vänster” och några ”ytterkantspersoner”.
Det intressanta vore att få veta om Expressen håller med mig i sak: Är det fel att eliten försöker fostra folket genom att inympa självhat? Vore det inte rimligare om eliten förmedlade att svenskar och invandrare är jämlika, att hetero- eller homosexualitet är oväsentligt eftersom ”kärlek är kärlek”, och att svenskar är ett folk (globalt sett ett mycket litet folk, en minoritet) som har samma rättigheter och förtjänar samma erkännande som världens alla övriga folk?

P.S. Om du har tagit dig ända hit så inser du kanske varför jag var sparsam med exempel i min GP-krönika: Om varje påstående om vad samhällseliten vill och anser ska beläggas med några exempel så blir texten väldigt lång. Med 4000 tecken som maxgräns innebär det dessutom att inget utrymme ges för egna tankar och resonemang, och det var vad jag ville bidra med i min GP-text.Så tydligt jag kan om humanitär stormakt och självhat

Annat Posted on 07 Aug, 2015 16:29:48

Förra helgen publicerades min sommarkolumn ”Stormakt byggd på självhat” i Göteborgs-Posten. Reaktionerna blev starka – både positiva och negativa.

Jag försöker alltid att vara tydlig i mina texter. Kanske misslyckades jag den här gången, eftersom många verkar ha missförstått innehållet. Många andra har förvisso förstått exakt vad jag ville ha sagt (och inte bara bland meningsfränder, exempelvis har Tobias Hübinette inga problem att förstå innehållet) – men jag vill inte förfalla till ohederliga metoder och anklaga någon för att missförstå med flit eller bygga halmgubbar. Därför kommer här krönikans innehåll i punktform och på lätt svenska:

******

· Det finns en svensk samhällselit. Den består av högt uppsatta politiker, myndighetschefer, toppnamnen inom näringsliv och fack, chefer och profilerade skribenter på de stora riksmedierna.

· Denna samhällselit tror, eller vill åtminstone få icke-eliten att tro, att svenskar är annorlunda än alla andra människor på jorden.

· Ett exempel på svenskarnas annorlundahet är att svenska barn inte behöver plugga. De länder som presterar bäst i internationella mätningar av kunskap och problemlösningsförmåga är kända för hårdpluggande. Ändå menar den svenska samhällseliten att hårdplugg dödar kreativiteten och ”lusten att lära”, och att den svenska skolan ska vara lustfylld.

· Ett annat exempel på svenskarnas annorlundahet är att svenskarna är godare än andra människor, vilket gör det möjligt för svenska toppolitiker att utropa Sverige till en ”humanitär stormakt”.

· Samhällseliten får problem när svenskarna inte lever upp till att vara godare än andra. Exempel på detta är Sverigedemokraternas snabba tillväxt, och segregeringen som uppstår när svenskar ”röstar med fötterna” och flyttar ifrån invandrardominerade bostadsområden.

· Samhällselitens svar på problemet är att uppfostra svenskarna till rätt värdegrund. Denna uppfostran sker i utbildningsväsendet (från förskola till universitet), i arbetslivet (från både arbetsgivare och fack), i föreningslivet, i myndigheternas arbete, i medierna och i kulturutbudet.

· Jag anser att dessa uppfostringsförsök bygger på en felaktig idé om hur värderingar formas. Jag menar att värderingar växer fram ur de erfarenheter individen gör i sina relationer med andra människor, medan samhällselitens modell bygger på att värderingar är något som formas genom en blandning av undervisning, propaganda och hot.

· Eftersom jag tror att värderingar växer ur relationer tror jag att de allra första relationerna – mellan spädbarnet och föräldrarna – är oerhört viktiga. Jag är därför kritisk till att samhällseliten försöker styra över spädbarns- och småbarnstiden. Detta gör eliten dels genom att kvotera föräldraförsäkringen, dels genom att förhindra alla utom de mest förmögna familjerna att skjuta upp förskolestarten eller helt välja bort förskolan. När samhällseliten petar i småbarnsfamiljernas privata angelägenheter motiveras det med jämställdhet, integration eller att förskolan är bättre än familjerna på att fostra småbarn.

· Jag kritiserar också innehållet i samhällselitens folkuppfostran. Om man menar allvar med att svenskarna ska vara ”goda”, i bemärkelsen humanitära, empatiska och toleranta, så bör man minnas den klyschiga sanningen om kärlek: ”Man måste älska sig själv för att kunna älska andra”. Samhällselitens försök att fostra folket bryter mot denna sanning om och om igen.

· Ett exempel: I stället för att förmedla att svenskar och invandrare är jämlikar beskriver samhällseliten invandrare som spännande, berikande och orättvist diskriminerade, medan svenskar framställs som rasister som inte skulle klara sig utan invandring.

· Ett annat exempel: I stället för att jämställa hetero- och homosexualitet med konstaterandet att ”kärlek är kärlek”, beskriver samhällseliten den heterosexuella kärleken som trång och förtryckande, medan homosexuell kärlek framställs som frigörande.

· Ett tredje exempel: I stället för att poängtera att alla folk har rätt till språk, kultur och land, förmedlar samhällseliten att svenskarna ska erkänna alla andra folk men förneka sin egen existens, det vill säga att även svenskarna är ett folk med de rättigheter som ett folk har.

· Samhällseliten försöker alltså fostra svenskarna till att vara godare än andra genom att få dem att förakta och hata sig själva. Det är samma logik som får en del människor att hävda att barn blir snälla om man ger dem stryk ibland, det vill säga ingen logik. Barn som får stryk lär sig våldets och hatets språk. Ett folk som får höra att de ska hata och förakta sig själva lär sig att…, ja, det är i alla fall inte humanitet, empati och tolerans.

******

Förhoppningsvis är punktlistan ovan tydligare än min GP-krönika. Eller så är det faktiskt så att budskapen ”svenskar och invandrare är jämlikar”, ”hetero- och homosexualitet är varandras spegelbilder” och ”alla folk har rätt till språk, kultur och land” är ”punschdoftande 1800-talsnationalism” som någon skrev på Twitter.
Kritiken jag har fått från Expressens ledarsida bemöter jag i ett separat blogginlägg som publiceras senare i dag.

P.S. GP:s ledarsida och Alice Teodorescu har fått mycket kritik för att min krönika publicerades och för att jag överhuvudtaget bjöds in att skriva en krönika (märk väl, en krönika, jag är inte återkommande skribent på GP:s ledarsida). Det är tydligen omöjligt för vissa att förstå att när en ledarsida bjuder in en gästskribent innebär det inte att ledarsidan håller med gästskribenten om allt som han eller hon någonsin har skrivit. Faktum är att ledarsidan inte ens behöver hålla med om innehållet i gästtexten, utan publicerar den just för att läsarna ska få ta del av ett annat perspektiv och andra infallsvinklar än ledarredaktionens.

Teodorescu har liksom många andra opinionsbildare i Sverige kritiserat åsiktskorridoren. Att hon bjöd in mig, Marcus Birro och några till att skriva en krönika var under sommaren tolkar jag som att hon omsätter denna kritik i handling. De som kritiserar henne och GP:s ledarsida för detta har däremot diskvalificerat sig själva från att någonsin klaga på åsiktskorridoren.