Moderaternas arbetsstämma pågår just nu i Norrköping. Jag var där torsdag och fredag och skrev två ledare, varav den ena har webbpublicerats.
När Fredrik Reinfeldt höll stämmans öppningstal var det en lisa för själen att höra honom skälla ut 68-vänstern och “det galna kvartsseklet”. Men hur går det egentligen ihop med hans omfamnande av andra vågens feminism och progressiv reformpedagogik i samma tal? I Gotlands Allehanda:
Reinfeldts pussel går inte ihop