Blog Image

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Skarp bok om upphovsrätt, pirater och vem som egentligen är David respektive Goliat

Annat Posted on 19 Oct, 2013 19:50:11

Jag har recenserat Per Strömbäcks bok “Drömmen om Alexandria. Den digitala distributionens dilemma”. Det var med delade, bitterljuva känslor jag läste boken och återvände till debatten om kulturens villkor i en digitaliserad värld. Jag skrev nämligen väldigt många ledare för upphovsrätten och mot Piratpartiet i Corren under åren 2008-2009. Men trots – eller kanske på grund av – mina ansträngningar var Linköping en av de kommuner där Piratpartiet gick allra bäst i valet till Europaparlamentet 2009.
Strömbäcks bok lyckas förhoppningsvis bättre än mina ledare gjorde. Ska vi ha en professionell kulturproduktion även i framtiden måste upphovsrätten respekteras och upphovsmän få betalt när människor njuter av deras verk. Min recension är publicerad i den borgerliga nättidningen Svensk Tidskrift:
David och Goliat i det digitaliserade samhälletReinfeldt och 68-vänstern

Ledare Posted on 19 Oct, 2013 19:35:22

Moderaternas arbetsstämma pågår just nu i Norrköping. Jag var där torsdag och fredag och skrev två ledare, varav den ena har webbpublicerats.
När Fredrik Reinfeldt höll stämmans öppningstal var det en lisa för själen att höra honom skälla ut 68-vänstern och “det galna kvartsseklet”. Men hur går det egentligen ihop med hans omfamnande av andra vågens feminism och progressiv reformpedagogik i samma tal? I Gotlands Allehanda:
Reinfeldts pussel går inte ihop