Skolan är ständigt aktuell. Troligtvis är skolan det ämne jag skrivit flest ledare om sedan jag blev ledarskribent (och dessförinnan, när jag var nyhetsreporter, det ämne jag skrev flest nyhetsartiklar om). Så kommer det att fortsätta vara, så länge den svenska skolan brottas med stora problem.

Den senaste tiden har Dagens Nyheter uppmärksammat lärare som blir misshandlade och hotade av sina elever. Om detta skrev jag en ledare i Gotlands Allehanda:

När läraren är rädd för stryk

Dessutom har Lärarförbundet kritiserat de nationella proven, som man anser är för många och betungande för lärarna. Om detta skrev jag en ledare i Västerviks Tidningen:

Prov behövs men kan inte mäta allt