Blog Image

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Tankar om Husby

Ledare Posted on 26 May, 2013 20:00:46

Förortsupploppen som startade i Husby förra söndagen och sedan har spridit sig har varit det dominerande ämnet i både nyhetsrapportering och kommentarer i riksmedierna. Eftersom SNB skriver för landsortspressen har det inte blivit fullt lika mycket Husby hos oss, men två ledare har jag skrivit under veckan.

Den första skrev jag i tisdags (21 maj) och den handlar om att man inte ska ursäkta det kriminella beteendet och tolka det som “politiska reaktioner” som omgivningen ska lyssna på. Offren i det här sammanhanget är brottsoffren, som fått sina bilar och sin trygghet förstörd. Publicerad i Gotlands Allehanda:

Gör inte förövare till offer

Den andra skrev jag i onsdags (22 maj) och i den försöker jag reda ut varför unga män med dåliga framtidsutsikter i den svenska glesbygden inte reagerar med samma aggressiva kriminalitet som unga män med dåliga framtidsutsikter i förorterna. Publicerad i Norrbottens Kuriren (något förkortad version):

Skuld och stenkastningJournalistiska tabuområden och ett illustrativt exempel

Ledare Posted on 26 May, 2013 19:36:57

Uppdrag Gransknings “Den goda viljan” handlade om hur journalister som vill vara “goda” ibland förenklar eller bortförklarar samhällsproblem. Min uppfattning är att problemet är utbrett, men att det inte alls bara handlar om invandring (som det framställs i UG och andra sammanhang) utan att den journalistiska driften att dela in människor och åsikter i “goda” och “onda” rör nästan alla områden där det finns en tydlig skiljelinje mellan kulturradikala (“goda”) och kulturkonservativa (“onda”).

Viktigast för att komma ifrån en infantil uppdelning i “goda” och “onda”, och den självcensur en sådan uppdelning leder till, är ett intellektuellt klimat där debatter handlar om att ha de bästa argumenten – inte om att klistra etiketter på motdebattören eller placera vederbörande i giftskåpet. Om detta skrev jag en ledare i Gotlands Allehanda:

Den goda viljan och kårandan

Några dagar senare publicerade samma tidning en opinionsintervju jag gjort med läraren, skolledaren och lärarutbildaren Jan Sjunnesson. Han har jobbat på flera skolor där många elever har invandrarbakgrund, och säger att lösningen på problemen med skolsegregation varken är mer resurser eller en annorlunda elevsammansättning. De stora problemen uppstår när elever från andra länder möter den kravlösa och anti-auktoritära svenska skolan, som inte är bra för infödda svenska elever heller men som är en katastrof om man är vad vid en disciplinerad pluggskola. Sjunnesson går i intervjun så långt som att hävda att invandrardrivna friskolor är det enda som åter kan göra Sverige till en normal skolnation.

I kommentarsfältet under intervjun visar en person genom konkreta exempel vad jag menar när jag skriver om att klistra etiketter/stoppa i giftskåpet i stället för att föra en debatt med argument. Vederbörande har uppenbarligen en annan syn på skolan än Jan Sjunnesson, men i stället för att argumentera för sin egen uppfattning försöker han/hon sätta obehagliga etiketter på Sjunnesson. När en annan läsare undrar vad personen tycker om själva intervjun blir svaret att “den inte är värd någon kommentar”. Syftet är alltså att protestera mot att Sjunneson överhuvudtaget blir intervjuad på ledarsidan. Det är ett mycket illustrativt exempel på vad jag menar med infantilt debattklimat, där avsändare och etiketter betyder allt, medan fakta och argument inte betyder något.

Opinionsintervjun i Gotlands Allehanda finns här:

Lägg ned de sämsta skolornaOm minkar och Ayn Rand

Ledare Posted on 26 May, 2013 18:36:08

Har inte uppdaterat bloggen på tio dagar så nu blir det några “dubbelinlägg” (där jag länkar till två ledare i samma blogginlägg) för att jag ska komma ikapp.

Svenska minkbönder och Ayn Rand har inte mycket med varandra att göra, men den fria företagsamhetens förkämpe Rand skulle med största säkerhet ha förbannat hur de svenska minkbönderna motarbetas från flera olika håll.

Min ledare om minkböndernas situation, i Västerviks Tidningen:

Klappa en mink!

Min ledare om Ayn Rand, i Nya Wermlands Tidningen:

Långrandigt vänsterperspektiv