Blog Image

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Finns det högerargument mot alltför stor inkomstspridning?

Ledare Posted on 16 May, 2013 16:33:31

OECD-rapporten om att Sverige är det land där den relativa fattigdomen ökat mest (eller med andra ord: inkomstspridningen har ökat mest) väckte naturligtvis stor harm i den jämlikhetssträvande vänstern.

Men hur är det med oss på högersidan? Ser vi någon gräns där inkomstspridningen blir för stor, ser vi några negativa konsekvenser av en (alltför) stor inkomstspridning? Det funderar jag över i en ledare i Norrbottens Kuriren:

Rikedom kräver ansvarMiljöpartiet vinglar om Afghanistan

Ledare Posted on 16 May, 2013 16:25:04

Hade en ledare häromdagen i bland annat Gotlands Allehanda om en eventuell fortsättning på den svenska militära insatsen i Afghanistan, och att Miljöpartiet har väldigt svårt att välja sida:

Afghanistan behöver en fortsättning